Blomqvist / Kunsthandel / BLOMQVIST MUNCH AUKSJON 2011 / Munch, Edvard - Det syke barn I / The Sick Child I 1894

Objektnummer: 39040-1
Katalognummer: 76

Edvard Munch

Løten 1863 - Oslo 1944

Gi forhåndsbud

Det er nå for sent å legge forhåndsbud via vår hjemmeside, ring oss på +47 22 70 87 70 .
English description

Beskrivelse

"Det syke barn I" / "The Sick Child I" 1894


Radering trykket i sort

Papirmål 551x414 mm
Trykkmål 361x270 mm
Signert nede til høyre: Edv. Munch
Signert nede til venstre av trykkeren: O Felsing Berlin gdr

Woll 7 V

LITTERATUR Arne Eggum: «Edvard Munch. Livsfrisen fra maleri til grafikk» Oslo 1990

Munch startet sin grafiske produksjon i 1894 og flere av trykkene var da bearbeidelser av motiver fra hans malerier, spesielt de som knyttet seg til "Livsfrisen". Maleriet "Det syke barn" 1885-86 ble første gang stilt ut på Høstutstillingen samme år det var ferdig, og hos oss på Blomqvist i 1895. Munch skulle senere male totalt ytterligere fem versjoner av motivet, samt de trykte variantene av hele motivet og kun av den syke pikens hode. Denne versjonen av "Det syke barn" var et av de første motivene Munch utførte i det grafiske mediet radering. Det finnes to hovedversjoner av denne raderingen: med eller uten den underliggende landskapssokkelen. Auksjonens trykk er den første varianten.

"Det har vært allment akseptert i Munch-litteraturen at det syke barn representerer Munchs søster Sophie som døde i 1877 da Munch var 13 år gammel, og at familiens tjenestepike Betzy Nielsen satt modell for den syke piken. I et notat fra begynnelsen av 30-tallet går det imidlertid frem at Munch også selv identifiserer seg sterkt med den syke skikkelsen i stolen." Eggum side 247

«I sin bok «Edvard Munch. Modningsår» summerer Ingrid Langaard opp de to tolkninger som til da hadde vært fremsatt om dette landskapet. Hun spør seg selv om Munch ønsket å gi en syntese av følelsesinnholdet i «Det syke barn» og «Vår» [1889]. I maleriet «Vår» finner vi en ute/inne-dimensjon idet det sterke lyset faller inn i sykeværelset, silt gjennom gardinen. Er det ute/inne-dimensjonen han har villet overføre til raderingen med landskapssokkelen?» Eggum side 250


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Vurdering
700 000 - 800 000 NOK
74 151 - 84 744 EUR
64 361 - 73 555 GBP
82 852 - 94 688 USD

Tilslag 525000

Besiktigelsesrapport
Størrelse lysmål/motiv 361x270
Størrelse arket 551x414
Synlige syreflekker Nei
Synlige reperasjoner Nei
Tydlig beskrået Nei
Oppklebet på plate, ark, el. Nei
Farge antas bortimot original tilstand Ja
Gulnet Nei
Synlige skader Nei

Trykket på tykk grå kartong med brede marger. Trykket fremstår i generellt god stand. Gulnet utenfor lysåpning. Enkelte små brune flekker, en i motivet, i treet nede til høyre. to rett under motivet, hvorav en ute til høyre. To rett over motivet, hvorav en ute til høyre.
Påskrift med blyant nede til venstre: Krankes Mädchen 4. nr 3G og nede til høyre: 16
Stemplet bak nede til venstre: H Holst Halvorsen kunst og antikvitetshandel
Påskrift bak: 31/2 cm flat
Rundt stempel nede til høyre: HLSEM

Besiktigelsesrapporten er, med mindre annet er opplyst, basert på auksjonsforretningens ordinære undersøkelser og fyller ikke de nøyaktighetskrav som kan ventes av en konserveringsrapport utført av en konservator o.l. For undersøkelsen er arbeidte tatt ut av innrammingen og besiktiget uten spesielle hjelpemidler. Opplysningene tar ikke sikte på å være uttømmende og auksjonsforretningen gjør spesielt oppmerksom på de reservasjoner som følger av skjemaet, eksempelvis at tydelig beskåret" utelukker ikke at trykket kan være beskåret.

X

Tips en venn!

Edvard Munch
" Løten 1863 - Oslo 1944"

Informer en venn om dette objektet