Blomqvist / Kontakt oss / FAQ

Kontakt oss

FAQ

KLASSISK AUKSJON (egen info om nettauksjonen følger nedenfor)

Hvordan kjøpe hos Blomqvist Kunsthandel

Hvor mye må jeg betale?

- Du betaler 22% i tillegg til klubbenedslaget (tilslag). Dette inkluderer salær, kunstavgift (5%) og mva. Tilslag er prisen som blir fastsatt når auksjonsklubben slås i bordet.

Hvordan betaler jeg for objektet jeg kjøpte på klassisk auksjon?

Du kan betale med ditt bank- eller kredittkort (vi tar Visa og Mastercard), eller via din nettbank.

Hvordan byr jeg på en klassisk auksjon hos Blomqvist?

1.    Bla gjerne gjennom våre kataloger på forhånd av auksjonen for å oppdage og lære om objektene som presenteres på auksjonen.
2.    Budgivning fra salen. Fra kl 17 på selve auksjonsdagen kan du henvende deg i resepsjonen for registering og få utdelt budspade. Du står selvfølgelig fritt til å velge om du vil bruke spaden, men det blir mer spennende med spade. Har du ikke mulighet til å være til stede i salen under auksjonen kan du også by på følgende måter

- Skriftlig forhåndsbud kan avgis per post, e-post, via våre nettsider eller personlig til en av våre medarbeidere. Blomqvist byr så på dine vegne om nødvendig opp til angitt høyeste beløp. Forhåndsbud behandles fortrolig og må være innlevert senest en time før auksjonen starter.

-Telefonbud kan avtales ved henvendelse til Blomqvist frem til to timer før auksjonen starter. Blomqvist vil ringe budgiver og etablere kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. 

3.    Objektene som selges blir båret frem og presentert i samme rekkefølge som i katalogen.
4.    Auksjonarius gir en kort beskrivelse av verket og inviterer publikum til budgivning.
5.    Løft opp budspaden hvis du vil by og auksjonarius vil bekrefte at budet er mottatt. Budgivningen er veldig klar, så ikke vær redd for at du byr ved en feiltagelse.
6.    Har du høyeste bud, vil auksjonarius klubbe og gjenta nummeret på din budspade og bekrefte at kjøpet er ditt.

Hvordan legger jeg inn forhåndsbud?

Har man ikke selv anledning til å være til stede på auksjonen kan det avgis et skriftlig forhåndsbud. Blomqvist byr så på dine vegne om nødvendig opp til ditt angitt høyeste beløp. Forhåndsbud kan avgis per post, e-post, via vår nettside (fra den aktuelle katalogen) eller leveres personlig til en av våre medarbeidere. Forhåndsbud behandles fortrolig og må være innlevert Blomqvist senest en time før auksjonen starter. Hvis det foreligger to like forhåndsbud og klubbnedslag tilfaller disse, vil det forhåndsbud som ble registrert hos Blomqvist først få tilslaget. Vær oppmerksom på at vår hjemmeside stenger for muligheten til å avgi forhåndsbud en time før auksjonen starter.

Jeg har kjøpt et objekt på klassisk auksjon, når kan jeg ta det med meg hjem?

Når du har kjøpt et objekt, kan dette betales og hentes samme kveld eller innen en uke etter avsluttet auksjon. Dersom du ikke har mulighet til å bringe kunstverket hjem selv kan vi være behjelpelig med å arrangere transport for deg. Ta kontakt med resepsjon@blomqvist.no eller ring oss på 22 70 87 72 for å få hjelp til å arrangere transport.

Jeg ønsker å by via telefon, hvordan går jeg frem?

Ønsker man å by per telefon kan dette avtales med henvendelse til Blomqvist frem til to timer før auksjonen starter. Ved budgivning per telefon vil Blomqvist ringe budgiver og etablere kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut.

Kan jeg få objektet jeg har kjøpt tilsendt?

Blomqvist kan bistå med pakking og forsendelse av ditt kjøp, eller sette deg i forbindelse med transport- og forsikringsfirmaer over hele verden. Send en e-post til resepsjon@blomqvist.no eller ring oss på 22 70 87 72 for å få hjelp med forsendelse av ditt kjøp.

Hvordan selge hos Blomqvist Kunsthandel

Hva koster det å selge?

Blomqvist har et salær på 20% og lavere, avhengig av verdien på objektet. I tillegg koster det kr.1000,- for fotografering til våre auksjonskataloger.

Koster det noe å få mitt objekt/objekter vurdert?

Nei, hvis du selger ditt objekt hos oss, er samtlige av våre vurderingsformer gratis. Til andre formål fakturerer vi for medgått tid. Det koster kr.2000,- per time ink moms.

Når får jeg pengene for objektet jeg solgte hos dere?

Forutsatt at betalingen fra kjøper er mottatt, utbetaler vi salgssummen fratrukket salær og andre avtalte utlegg, innen 30 dager etter avsluttet auksjon.

På hvilket grunnlag setter dere vurderingsprisen på objektet jeg ønsker å selge?

Vurderingsprisen vi setter på ditt objekt avhenger av dets kvalitet og sjeldenhet, opprinnelse og historie, samt tidligere oppnådde priser. Etter mer enn 145 år i kunst- og auksjonsfaget, kjenner våre erfarne eksperter markedet.

BLOMQVIST NETTAUKSJON

Hvordan kjøpe og selge på Nettauksjonen

Er det noen objekter dere ikke tar imot?

Følgende objekter selger vi ikke:

- Utstoppede dyr
- Enkeltobjekter med vurdering under kr 1.000,-
- Store og tunge gjenstander med vurdering under kr 5.000,-
- Truede dyrearter og bearbeidede gjenstander av disse. Dette gjelder uansett alder og om de tidligere har vært lovlig omsatt.
- Gjenstander av elfenben
- Gjenstander av skilpaddeskall
- Barometer med kvikksølv
- Registreringspliktige våpen
- Pels
- Bøker

Hva er kjøpsbetingelsene?

Ved inngivelse av bud på Blomqvist Nettauksjon, www.blomqvist.no, aksepterer budgiver følgende vilkår som bindende for seg:

IDENTIFIKASJON AV BUDGIVER
Budgiver skal ved første gangs bud identifisere seg ved å oppgi følgende: 
1. E-postadresse og et valgt passord 
2. Personalia 
3. Trykk ”Registrer deg” og du denne meldingen: Kontoen din er opprettet. En e-post vil bli sendt til den spesifiserte e-postadressen. Du må følge instruksjonene i denne e-posten for å aktivere kontoen din. 
4. Lese og godta betingelsene og personvernerklæring for å handle hos Blomqvist Nettauksjon. 
5. Registrere et betalingskortnummer. Opplysningene skal kun registreres denne ene gangen. Dersom du glemmer å betale innen 72 timer etter at du har mottatt bekreftelse på tilslaget på din e-post, gir dette oss autorisasjon til å autobetale for deg og belaste det kortet du registrerte hos Blomqvist. Du kan sette ned tiden for autotrekk på ”Min side” hvis du ønsker det.

OBJEKTETS TILSTAND 
Gjenstander som blir solgt ved Blomqvist Nettauksjon er normalt av noe alder. Kjøper oppfordres derfor til selv å undersøke objektet før de byr. Alle objekter kan besiktiges under aktiv auksjon i våre lokaler Rolfsbuktveien 4 e-f, 1364 Fornebu.
Kjøper bærer selv risikoen for å ha undersøkt objektets tilstand. Som hovedregel er ikke objektets tilstand detaljert beskrevet av Blomqvist Nettauksjon. I de tilfeller hvor det er åpenbare skader/mangler vil disse være beskrevet under ”Merknad” på objektsvisningen.
Hvis eksempelvis et maleri er dublert og dette ikke er nevnt i teksten, gir dette ikke grunnlag for kjøpsrettslige krav. På forespørsel kan Blomqvist Nettauksjon gi rapport om skader, reparasjoner og generell tilstand på objektet.
Budgivere gjøres spesielt oppmerksom på at papirarbeider (eksempelvis grafikk, tegning mm) med laveste vurdering kr 12.000,- og under, ikke rutinemessig blir tatt ut av rammen for undersøkelse. Budgivere bør være klar over den alminnelige risiko knyttet til at innramming ikke nødvendigvis er fagmessig utført uten at dette er synbart ved ytre inspeksjon, og at bildet også kan være oppbevart uforsiktig. For de papirarbeider som er åpnet, vil de viktigste feil og skader være angitt uten at opplysningene kan anses uttømmende.
Illustrasjonene er kun til identifikasjon og kan ikke brukes til vurdering av objektenes tilstand når det gjelder fargegjengivelse, reparasjoner, skader etc.
For smykker er steinvekter og angitte kvaliteter som regel omtrentlige. Blomqvist Nettauksjon kan ikke garantere deres riktighet, særlig der bedømmelsen er basert på innfattede steiner. Der takster finnes er disse opplysningene tatt hensyn til, men disse opplysningene garanteres ikke av Blomqvist Nettauksjon.
 
MANGLER/REKLAMASJONER
Kjøper oppfordres til å meddele eventuelle reklamasjoner til Blomqvist Nettauksjon innen 30 dager etter auksjonen. Blir det ført tilstrekkelig bevis for at objektet har en mangel som kjøper i forhold til ovenstående kan påberope seg som grunnlag for heving, vil Blomqvist la salget gå om igjen mot tilbakelevering av gjenstanden i samme stand som den var før levering. Blomqvist Nettauksjons ansvar er i et hvert tilfelle begrenset til tilbakebetaling av tilslagsbeløpet samt provisjon og omkostninger. Vi svarer således ikke for direkte eller indirekte tap som kjøperen måtte være påført som en følge av at gjenstanden var mangelfull.

BUD/ANGRERETT
Bud er bindende. Vi gjør oppmerksom på at auksjon på nett av kunst, antikviteter og brukte gjenstander ikke omfattes av angrerettsloven. Det er derfor ingen angrerett. 
 
BETALING/BETALINGSVILKÅR
Objektet må betales med Visa eller MasterCard, innen 72 timer etter at tilslaget er bekreftet av Blomqvist Nettauksjon. Etter 72 timer vil beløpet automatisk trekkes fra kortet du har registrert på din profil. Du kan sette ned tiden for autotrekk på ”Min side” hvis du ønsker det
 
HENTING
Når du har fått tilslaget på et objekt på nettauksjon, skal objektet hentes i Blomqvist Nettauksjons lokaler i Rolfsbuktveien 4, senest en uke etter avsluttet auksjon. Sendes en annen person eller et transportfirma for å hente et kjøpt objekt, skal det fremvises ID og en fullmakt fra kjøper.
Er objektet ikke hentet innen en uke etter avsluttet auksjon vil du få et varsel om at lagerleie vil påløpe og du vil kort etter dette bli belastet med kr 140 i lagerleie pr påbegynt uke. Hvis objektet fremdeles ikke er hentet innen en måned etter avsluttet auksjon kan Blomqvist selge objektet til høystbydende for å dekke lagerkostnader, eller gi objektet til en veldedig organisasjon eller sende det til makulering.
 
EKSPORT
Blomqvist Nettauksjon gjør oppmerksom på at det kreves eksporttillatelse for gjenstander som omfattes av kulturminneloven av 5. juni 1978 nr. 50 med endringer senest 3. mars 2000 nr. 14. Blomqvist Nettauksjon kan være behjelpelig med eksportsøknader. Kostnader fra institusjonene i forbindelse med dette vil bli lagt til kjøpesummen.

Hva koster det å selge på nettauksjon?

Blomqvists salær ved salg i nettauksjonen er 20%, samt kr 200,- pr objekt i auksjonshonorar.

Hvis objektet mitt ikke blir solgt, hva gjør jeg?

Vi prøver igjen på en senere auksjon. Når ditt objekt ikke blir solgt, vil du motta en oppfordring fra oss om å sette ned minsteprisen på objektet. Dersom vi ikke har solgt ditt objektet i løpet av to forsøk vil du motta en e-post hvor vi ber deg om å halvere opprinnelig minstepris. Hvis du godkjenner dette, legges objektet ut på auksjon for tredje og siste gang. Hvis du ikke er enig, må du hente objektet i retur. Da henter du dette i Rolfsbuktveien 4 e-f, senest 14 dager etter mottatt e-post om nedsatt pris/retur. Auksjonshonoraret på kr. 200,- tilkommer for hvert objekt som returneres.

Hvor og når kan jeg hente objektet jeg har kjøpt?

Alle objekter unntatt vin, hentes i våre lokaler i Rolfsbuktveien 4 e-f, 1364 Fornebu, og senest innen en uke etter avsluttet auksjon. Dersom du har bestilt forsendelse med posten, blir ditt objekt automatisk håndtert av vår avdeling for forsendelse, som vil pakke og sende ditt objekt snarest mulig etter betaling er gjennomført. Vin hentes i Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo.

Her finner du våre åpningstider mm.  

Hvorfor må jeg legge til mitt kredittkortnummer når jeg skal by?

Alle budgivere må registrere et kredittkortnummer for å kunne by. Dette garanterer kun reelle budgivere.

Kan Blomqvist selge mitt objekt under min satte minstepris?

Blomqvist Nettauksjon har rett til å selge objektet under minstepris, men må da gi selger oppgjør basert på avtalt minstepris.

Objektet mitt blir ikke solgt og jeg vil heller ikke sette ned prisen. Hvordan får jeg objektet mitt tilbake?

Foretrekker du objektet returnert fremfor et tredje forsøk, hentes dette i Blomqvist Nettauksjons lokaler, senest 14 dager etter mottatt e-post om nedsatt pris/retur. Auksjonshonoraret på kr 200,- tilkommer for hvert objekt som returneres.

Tilkommer det noen ekstra kostnader når jeg kjøpt et objekt på nettauksjonen?

- Du betaler i tillegg 25% som inkluderer salær og mva.
 For billedkunst inkluderer dette også 5% kunstavgift.

REGISTRERING OG MIN SIDE

Om registrering, ditt kundeforhold og personvern

Hva skjer hvis jeg ikke betaler innen 72 timer?

Etter 72 timer vil beløpet automatisk trekkes fra kredittkortet som er registrert hos oss.

Hvilket vern gjelder for opplysningene jeg legger inn hos dere?

Blomqvist Nettauksjon er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir til oss når du legger inn bud. Personopplysningene vil bli behandlet i henhold til lov om personopplysninger. Opplysningene vil bli brukt til korrespondanse mellom deg og Blomqvist Nettauksjon i forbindelse med kjøp og salg av objekter i Blomqvists nettauksjon. I visse tilfeller kan Blomqvist pålegges av offentlige myndigheter å utlevere personlige opplysninger.

Hvor finner jeg oversikten over mine bud?

Du kan følge auksjonens gang på Min side under overskriften ”Mine aktive bud”. I tillegg blir du varslet via e-post eller sms.

Hvordan registrerer jeg meg som kunde?

1. Trykk «Registrer deg» helt øverst i venstre hjørne på våre nettsider,

2. Fyll inn dine person- og kontaktopplysninger (din profil) og trykk registrer.

3. Husk å velge språk dersom du ønsker engelsk dialog med oss.

4. Når du er registrert vil du motta en aktiveringsepost som inneholder en link som verifiserer din konto.

5. Trykk på linken og du er registrert som kunde hos oss.

NB! Husk at du må være innlogget og ha registrert ditt Visa- eller Mastercard, for å legge inn bud på vår nettauksjon. 

Kan andre se mitt kundenummer når jeg byr?

For å bevare våre kunders anonymitet er kundenumrene i budhistorikken krypterte. Du må være innlogget for å se ditt virkelige kundenummer på budhistorikken.

Koster det noe å være registrert som kunde hos Blomqvist?

Nei, det er helt gratis å være kunde hos oss.

TRANSPORT OG HENTING

Slik organiserer du transport og henting av objekt

Jeg glemte å hente objektet mitt! Hva skjer?

Hvis objektet ikke har blitt hentet innen en uke etter avsluttet nettauksjon, mottar du et varsel om at lagerleie vil påløpe. Etter dette vil du bli belastet med kr 140,- i leie pr påbegynt uke. Dette gjelder forøvrig ikke ferie- og høytider. Dersom objektet ikke er hentet innen en måned etter avsluttet auksjon, kan Blomqvist selge objektet til høystbydende for å dekke lagerkostnader, gi objektet til en veldedig organisasjon eller sende det til makulering.

Jeg har kjøpt et objekt på klassisk auksjon, når kan jeg ta det med meg hjem?

Når du har kjøpt et objekt, kan dette betales og hentes samme kveld eller innen en uke etter avsluttet auksjon i Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo.

Her finner du våre åpningstider for Tordenskiolds gate 5.

Jeg har kjøpt et objekt på nettauksjon, når og hvor kan jeg hente det?

Alle objekter unntatt vin, hentes i våre lokaler i Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu, innen en uke etter avsluttet auksjon. Vin hentes i Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo. Dersom du har bestilt forsendelse med posten, blir ditt objekt automatisk håndtert av vår avdeling for forsendelse, som vil pakke og sende ditt objekt snarest mulig etter betaling er gjennomført. Har du spørsmål vedrørende forsendelse, kan du sende en e-post til: forsendelse@blomqvist.no

Her finner du våre åpningstider.

Kan dere hjelpe meg med å organisere transport av objekt utover landets grenser?

Vi setter deg gjerne i kontakt med noen i vårt globale nettverk som hjelper deg med alt fra pakking, forsikring, forsendelse og levering til hvor det enn måtte være i verden. Informasjon om alternative forsendelsesmåter, ligger også presentert per objekt på nettsidene våre.

Kan innrammet kunst med glass sendes i posten?

Ja, vi har utviklet egen emballasje for dette slik at trygg forsendelse ikke er noe problem.

Alle øvrige henvendelser om postforsendelse skal rettes til: forsendelse@blomqvist.no

Kan jeg bestille transport selv?

Det er ikke noe problem! Bare husk at transportfirmaet må fremlegge ID og fullmakt fra deg når de henter objektet. Informasjon om alternative forsendelsesmåter, ligger også presentert per objekt på nettsidene våre.

Kan jeg få objektet jeg har kjøpt tilsendt?

Blomqvist kan bistå med pakking og forsendelse av ditt kjøp, eller sette deg i forbindelse med transport- og forsikringsfirmaer over hele verden.

Kan objektet jeg har kjøpt sendes i posten?

Objekter som kan sendes i posten er merket med posthorn. Gjeldende pris for forsendelsen står oppført under hvert objekt og bestilling av postforsendelse skjer ved betaling av objektet.   Du kan også bestille og betale postforsendelse fra ”Min side”, selv etter du har betalt for objektet.
Har du ytterligere spørsmål om  forsendelse, send en e-post til: forsendelse@blomqvist.no