Blomqvist / Klassisk auksjon / Utstillinger / Tidligere utstillinger / Johs. Rian 1891-1981

Klassisk auksjon

Søk direkte etter objekt
Åpner: torsdag 09. januar 2014 kl 18.00

UTSTILLING AVSLUTTET Johs. Rian 1891-1981

Dette er første gang Blomqvist viser en bred mønstring av Johs. Rians kunst, men hans bilder er ofte å se på våre auksjoner. Det er en stor bredde i Rians kunstnerskap, og han er en kunstner med en sjeldent bred appell. Det er gledelig å oppleve hvordan hans kunst stadig når ut til nye målgrupper – hans bilder oppleves fortsatt både moderne og aktuelle og viser med stor tydelighet at god kunst er hevet over moters skiftninger.

Rians produksjon er imponerende, og å vise hele bredden, ville favne for vidt. Vi har derfor valgt å fokusere på noen hovedlinjer i hans kunstnerskap. Fra 1930-tallet lar vi grafikken stå i sentrum, men inkluderer også noen malerier som peker fremover mot det som skulle bli Rians eget uttrykk og formspråk. Utstillingens to tyngdepunkt ligger på figurative malerier fra 1950-årene og de nonfigurative maleriene fra 1960-81. Innenfor hver periode har vi forsøkt å velge representative verk, men også vise en bredde i tematikk, farger og formspråk. Verkene er lånt inn fra private eiere, og utstillingen gir således en unik mulighet til å oppleve bilder som normalt ikke er tilgjengelige for allmenheten.

Vi retter en varm takk til alle eiere som velvillig har lånt ut sine verk til utstillingen; Sparebankstiftelsen DNB, Hydro ASA, Storebrand, Nordea Norge, Fredrikstad Kunstforening, Nicolai Tangen, Cecile Malm Brundtland og Knut Brundtland og alle andre private eiere. Stor takk også til alle andre som på ulikt vis har bidratt til at utstillingen kunne realiseres.

  

  

  

Kontakt:

Elisabeth Forsberg 22 70 87 76

Til utstillingen er det laget en illustrert katalog som kan kjøpes i våre lokaler i Tordenskiolds gate 5, Lilleakerveien 14 eller bestilles her.

Kurator: Anders Elvestad
Medkurator: Gunnar Krogh-Hansen
Prosjektleder: Gidske Munthe

Les mer om Johs. Rian i Norsk biografisk leksikon

Visning

Utstillingen har fått veldig god mottakelse og er forlenget frem til 2. februar 2014.

Åpningstider:
Lør-søn: 12-16
Ons-fre: 11-17, NB: Tors 11-19
Man-tir: stengt